งานอบรมระยะสั้น
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อสอบถามได้ที่


ติดต่อสอบถามได้ที่ :

งานอบรม อีเมล waiwingrob@gmail.com; warissara.kai@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 0 2441 0201 ต่อ 301
มือถือ 06 1954 6282
และสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ http://mis-ipsr.mahidol.ac.th/training/pages/user/index.php

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานอบรม โทรศัพท์ 0 2441 0201 ถึง4 ต่อ 301 โทรสาร 0 2441 9333
E-mail : waiwingrob@gmail.com,warissara.kai@mahidol.ac.th
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
www.ipsr.mahidol.ac.th