; ;
12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
Broker & Employer Practices and Working Conditions, Foreign Migrant Workers in Taiwan
Broker & Employer Practices and Working Conditions, Foreign Migrant Workers in Taiwan

www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 01 ตุลาคม 2563
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th