; ;
1. ขจัดความยากจน
ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่
Broker & Employer Practices and Working Conditions, Foreign Migrant Workers in Taiwan
Broker & Employer Practices and Working Conditions, Foreign Migrant Workers in Taiwan

ประสานงาน “แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ประสานงาน “แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562

1 3
Empowering Civil Society Organizations for the Protection of Migrant Children (ECPMC)
Empowering Civil Society Organizations for the Protection of Migrant Children (ECPMC)

1 3 10
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 01 ตุลาคม 2563
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th