ระบบลงทะเบียนเข้าประชุม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นตอนการใช้งานระบบ

1. ผู้ที่ต้องการสร้างระบบลงทะเบียนต้องทำการ Login เพื่อเข้าใช้งานในระบบ โดยใช้รหัสผ่านเดียวกับระบบจองห้องประชุม
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกเมนู " เพิ่มงานประชุมใหม่ " กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วกดบันทึกข้อมูล
3. บันทึกข้อมูลแล้วจะเข้าสู่หน้า " กำหนดงานประชุมใหม่ทั้งหมด " สามารถแก้ไขข้อมูล ลบข้อมูลได้ ถ้าวันที่ที่ระบุในระบบตรงกันจะมีปุ่มกดสีเหลืองเกิดขึ้น แต่ถ้าไม่ตรงกับวันที่ในระบบปุ่มกดจะเป็นสีเทาไม่สามารถดำเนินการต่อได้

4. กดปุ่มสีเหลืองเพื่อเข้าสู่ระบบ สามารถใช้งานระบบโดยคลิ๊กที่ช่อง Barcode Scan แล้วใช้เครื่องScan Barcode ทำการScanได้เลย ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้นำบัตรประจำตัวสถาบันฯมาก็สามารถคลิ๊กเลือกได้ที่ " เพิ่มราบชื่อสำหรับบุคลากรที่ไม่มีบัตรประจำตัวสถาบันฯ (เปิด/ปิด) " เพื่อเพิ่มรายชื่อ และถ้าเป็นบุกคลภายนอกก็สามารถคลิ๊กเลือกได้ที่ " เพิ่มรายชื่อสำหรับบุคคลภายนอก (เปิด/ปิด) "

5. เมื่อลงทะเบียนผู้ร่วมประชุมครบทุกท่านแล้ว สามารถกดที่ปุ่มรูป Excel เพื่อทำการพิมพ์
6. เมนู " งานประชุมทั้งหมด " สามารถค้นหางานประชุมที่ผ่านมาแล้ว

7. เมื่อเสร็จแล้วให้กดเมนู " ออกจากระบบ " ด้วยทุกครั้ง
www.ipsr.mahidol.ac.th - Revised: 15 พฤษภาคม 2563
Copyright ©สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-0201-4 โทรสาร 02-441-9333 Web master : piyawat.saw@mahidol.ac.th